Khác biệt giữa các bản “Hội thánh vô hình”

 
==Chính Thống giáo==
Nhà thần học [[Chính Thống giáo Đông phương|Chính Thống giáo]] Vladimir Lossky cũng đề cập đến “quan điểm Nestorian về giáo hội học,” tin rằng giáo hội được chia thành hai thực thể riêng biệt: giáo hội vô hình là hội thánh thật và thuần túy, với giáo hội trên đất, bất toàn và tương đối. <ref>[http://books.google.com/books?id=dxqvWwPSCSwC&pg=PA186&lpg=PA186&dq=Lossky+%22Nestorian+ecclesiology%22&source=bl&ots=otje_abJb5&sig=QKmHOsVybflTN0a-3Pc4_XRfg6E&hl=en&sa=X&ei=fQVOUMXtO82AhQfctIGoDw&redir_esc=y#v=onepage&q=Lossky%20%22Nestorian%20ecclesiology%22&f=false Vladimir Lossky, ''The Mystical Theology of the Eastern Church (St Vladimir's Seminary Press, 1976 ISBN 0-913836-31-1) p. 186]</ref>
 
==Chú thích==
{{reflist|2}}