Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quản đốc thành phố”

Trách nhiệm có thể khác nhau tùy theo các điều khoản ghi trong hiến chương thành lập thành phố, luật lệ tiểu bang và luật lệ địa phương. Ngoài ra, nhiều tiểu bang như các tiểu bang [[New Hampshire]] và [[Missouri]], có pháp điển hóa thành luật các chức năng tối thiểu mà một quản đốc thành phố phải thực thi.<ref>[http://www.moga.mo.gov/statutes/C000-099/0780000610.HTM MRS] [http://www.gencourt.state.nh.us/rsa/html/III/37/37-6.htm NH RSA]</ref>
 
==ProfileTóm lược==
InTrong thenhững earlynăm yearsnghiệp ofvụ theđầu professiontiên, mostđa managerssố camecác fromquản theđốc ranksxuất ofthân thetừ engineeringcác professionscấp chuyên gia kỹ thuật.<ref name=stillman>Stillman, Richard J. (1974). ''The Rise of the City Manager: A Public Professional in Local Government.'' Albuquerque: University of New Mexico Press.</ref> TodayNgày thenay, typicalnền andtảng preferred backgroundgiáo anddục educationbắt forbuộc the beginningtiêu municipalbiểu managerđối isvới amột master'squản degreeđốc inthành Publicphố Administrationmới (MPA)khởi andnghiệp at leastcấp severalbằng years’[[thạc experiencesĩ]] as[[quản a departmentcông]] head inít localnhất governmentphải or asmột ansố assistantnăm citykinh managernghiệm làm giám đốc sở tại thành phố hay một trợ tá quản đốc. AsTính ofđến năm 2005, more thanhơn 60% ofcác thosequản inđốc thenhà professionnghề had abằng MPA,thạc MBA,sĩ quản lý công hay cấp bằng or otherliên relatedquan higher-levelcao degreehơn.<ref name=ICMA#1>[http://icma.org/main/bc.asp?ssid1=2868&ssid3=2868&from=search&hsid=9&bcid=812 ICMA statistics]</ref>
 
The average tenure of a manager is now 7–8 years and has risen gradually over the years. Tenures tend to be less in smaller communities and higher in larger ones, and they tend to vary as well depending on the region of the country.<ref name=ICMA#1/><ref>Ammons, David M and Matthew J. Bosse. (2005). “Tenure of City Managers: Examining the Dual Meanings of ‘Average Tenure’.” ''State & Local Government Review'', Vol. 37, No. 1, pp. 61-71. at: [http://www.jstor.org/stable/4355387]</ref>