Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quản đốc thành phố”

Thời gian phục vụ trung bình của một quản đốc thành phố hiện nay là 7–8 năm và tăng dần theo năm tháng. Thời gian phục vụ có chiều hướng ít hơn tại các cộng đồng nhỏ hơn và nhiều hơn tại các cộng đồng lớn hơn và cũng có chiều hướng thay đổi khác nhau tùy thuộc vào từng vùng của quốc gia.<ref name=ICMA#1/><ref>Ammons, David M and Matthew J. Bosse. (2005). “Tenure of City Managers: Examining the Dual Meanings of ‘Average Tenure’.” ''State & Local Government Review'', Vol. 37, No. 1, pp. 61-71. at: [http://www.jstor.org/stable/4355387]</ref>
 
Lương bổng của quản đốc thành phố thường cao hơn các chức vị quan chức thành phố khác, kể cả thị trưởng. Theo thăm dò năm 2009 của Hội Quản lý Thành phố/Quận Quốc tế (International City/County Management Association), lương trung bình của quản đốc thành phố là 106.408 USD trong khi lương cho chức vụ dân cử cao nhất (thường là thị trưởng) chỉ là 51.918 USD<ref>{{cite web|url=http://www.nlc.org/build-skills-and-networks/resources/cities-101/city-officials/average-salaries-of-municipal-officials|title=Average Salaries of Municipal Officials|publisher=National League of Cities|accessdate=2013-06-17}}</ref>
 
==Xem thêm==