Khác biệt giữa các bản “Lăng Thống”

không có tóm lược sửa đổi
{{wikify}}
{{unreferenced}}
{{tiêu chuẩn}}
'''Lăng Thống''' (凌統; [[189]] - [[237]]) tên chữ '''Lăng Công Tục''' (公績), là một tướng của [[Đông Ngô]]. Ông cùng với cha là Lăng Tháo theo Tôn Sách khi sách đi đáng Nghiêm Bạch Hổ và Vương Lãng. Ông đã phục vụ cho [[Đông Ngô]] trong thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Hoa]]. Lăng Thống sinh ở [[Dư Hàng]], Chiết Giang.
Khi [[Tôn Quyền]] đi đáng Hoàng Tổ, cha ông bơi thuyền bị [[Cam Ninh]] bắn chết. Lúc này ông mới có 15 tuổi mà đã ra sức cướp được thay cha về. Sau đó, Cam Ninh hàng [[Tôn Quyền]]. Mang thù hằng trong lòng, ông luôn tìm cách giết Cam Ninh
Về sau, đánh nhau với Nhạc Tiến ở [[Hợp Phì]], ông bị [[Tào Hưu]] lén bắn tên trúng ngựa làm ông ngã xuống đất, [[Nhạc Tiến]] định vác giáo lại đâm thì Cam Ninh đã kịp bắn tên trúng ngay trán Nhạc tiến để cứu ông. Từ đó ông không còn thù hằn gì với Cam Ninh nữa.
==Tham khảo==
*''[[Tam Quốc chí]]''
*{{cite book|author=Chen Shou|title=San Guo Zhi|publisher=Yue Lu Shu She|year=2002|id=ISBN 7-80665-198-5}}
*{{cite book|author=Luo Guanzhong|title=San Guo Yan Yi|publisher=Yue Lu Shu She|year=1986|id=ISBN 7-80520-013-0}}
*{{cite book|author=Lo Kuan-chung; tr. C.H. Brewitt-Taylor|title=Romance of the Three Kingdoms|publisher=Tuttle Publishing|year=2002|id=ISBN 0-8048-3467-9}}
 
{{sơ khai}}
[[Category:Sinh 189]]
Người dùng vô danh