Khác biệt giữa các bản “Lăng Thống”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Về sau, đánh nhau với [[Nhạc Tiến]] ở [[Hợp Phì]], ông bị [[Tào Hưu]] lén bắn tên trúng ngựa làm ông ngã xuống đất, [[Nhạc Tiến]] định vác giáo lại đâm thì Cam Ninh đã kịp bắn tên trúng ngay trán Nhạc Tiến để cứu ông. Từ đó ông không còn thù hằn gì với Cam Ninh nữa.
 
Sau khi theo quân đánh [[An Huy|Hoàn]], ông được phong ''Đãng Khấu Trung Lang Tướng'', ''Lĩnh Phái Tướng'', cùng [[Lã Mông]] đoạt được [[quận Kinh Châu]] của [[Lưu Bị]].
 
==Xem thêm==