Be be nhat

Gia nhập ngày 21 tháng 12 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
Màu thích = Đỏ, xanh nước biển,...|
Gia nhập = Ngày [[21 tháng 12]], [[2012]] |
Tổng số sửa đổi = 851''chưa cập nhật'' |
Độ nghiện Wikipedia = 4.500 |
Cấp độ nghiện = nghiện rồi |