Khác biệt giữa các bản “Sinh học tế bào”

không có tóm lược sửa đổi
*[[Trao đổi chất]]: [[sự thủy phân glucose]], [[hô hấp]], [[Quang hợp]]
*Sự ghép nối [[mRNA]]
==Các cấu trúc bên trong tế bào==
 
*[[Lục lạp]]: [[Bào quan]] quan trọng cho quá trình [[quang hợp]] (chỉ có ở tế bào thực vật)
*[[Thành tế bào]]: một lớp thêm để bảo vệ (chỉ có ở tế bào thực vật)
*[[Màng tế bào]]: bộ phận của tế bào để ngăn cách tế bào với môi trường bên ngoài và bảo vệ tế bào
*[[Lông rung]]: cấu trúc hình ống di động của động vật nhân chuẩn.
*[[tế bào chất]]: không gian chứa chủ yếu chất lỏng trong tế bào
*[[khung tế bào]]: chỉ nhị protein trong tế bào
*Lưới nội chất: vị trí chủ yếu của màng tổng hợp protein
 
 
2.431

lần sửa đổi