Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiến An (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Ngày 26-9-1955, huyện Hải An sáp nhập vào thành phố Hải Phòng.
 
Trước khi giải thể, tỉnh Kiến An có tỉnh lị là [[Kiến An|thị xã Kiến An]] và 67 huyện: [[An Dương, Hải Phòng|An Dương]], [[An Thụy]], [[Cát Bà (huyện)|Cát Bà]], [[Cát Hải]], [[Thủy Nguyên]], [[Tiên Lãng]], [[Vĩnh Bảo]].
 
Từ tháng 10 năm 1962, tỉnh Kiến An lại sáp nhập vào thành phố [[Hải Phòng]].
Người dùng vô danh