Khác biệt giữa các bản “Kỷ Tín”

không có tóm lược sửa đổi
{{Chất lượng kém|ngày=20
{{sơ khai}}
|tháng=06
|năm=2013
|lý do=vài dòng thiếu nguồn gốc}}
{{unreferenced}}
Tướng của Hán Cao Tổ (Lưu Bang). Khi Lưu bang bị Hạng Vũ vây rất ngặt, thế khó thoát, Kỉ Tín giả làm Lưu Bang ra hàng, bị Hạng Vũ giết, nhờ thế Lưu Bang thoát nạn.
61.909

lần sửa đổi