Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Gulag”

không có tóm lược sửa đổi
| name = The GULAG Archipelago
| image =
| image caption = [[File:Gulag Archipelago.jpg|200px]]
| title_orig = Архипелаг ГУЛАГ
| translator = [[Ngọc Tú & Ngọc Thứ Lang]] (tiếng Việt)
5

lần sửa đổi