Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đợt sửa đổi Hiến pháp 2013”

#::Thêm nữa (tuy F không phải là so đo những bài bị xóa / giữ trước đây) nhưng xin nêu ra bài về học sinh Nguyễn Văn Nam để so sánh: học sinh này chỉ nổi bật hơn khi xuất hiện ở đề Văn, được tặng thưởng hay cứu sống một số em học sinh đã đủ nổi bật và cộng đồng giữ lại. Trong khi hiếp pháp và sau khi đã được sửa đổi lại ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia, đời sống, thể chế, ngoại giao của đất nước hơn 90 triệu người mà bài về sửa đổi nó không đủ nổi bật thì quá là lạ ? Sau dấu hỏi còn nhiều điều muốn nêu ra, nhưng thôi, tham gia wiki cũng chỉ tự nguyện cho nên cần gì phải làm cho mệt đầu.[[Thành viên:F|F]] ([[Thảo luận Thành viên:F|thảo luận]]) 00:22, ngày 19 tháng 6 năm 2013 (UTC)
#{{bqg}} Như tv AlleinStein. Ngoài ra tôi nghĩ những lần sửa đổi hiến pháp trước của Việt Nam chưa có vì: Chưa có tv nào viết, không có đủ tư liệu, nguồn dẫn (gồm cả lề nọ lề kia; do vậy hậu quả tất yếu của không có nguồn là...) về kết quả của những lần sửa đổi hiến pháp trước mang lại như thế nào... chứ không phải vì những lần sửa đổi trước cũng như lần này không nổi bật. (mà nếu có những bài về lần sửa đổi HP trước, chắc chúng cũng bị đem ra hội đồng thôi).[[Thành viên:F|F]] ([[Thảo luận Thành viên:F|thảo luận]]) 13:42, ngày 18 tháng 6 năm 2013 (UTC)
#{{bqg}} Sự kiện chính trị quan trọng. Nếu so với một số bài về scandal, sự kiện khác thì rõ ràng sự kiện này xuất hiện nhiều trên báo chí (hiển nhiên rồi), được nhiều người biết đến (lấy ý kiến khắp nơi), có ảnh hưởng lâu dài (hiến pháp mà)... hơn rất nhiều. '''Sự kiện còn chưa kết thúc''', độ nổi bật của nó có thể còn tăng hơn nữa, thậm chí có thể thành một mốc lịch sử. Ai vội vàng nói nó không nổi bật, tôi e đã quá hấp tấp.--[[Thành viên:Người bầu cử|Người bầu cử]] ([[Thảo luận Thành viên:Người bầu cử|thảo luận]]) 07:31, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)
 
====Ý kiến====
# {{Ykk}} Theo mình thì nên đổi tên bài này thành "Đợt sửa đổi Hiến pháp Việt Nam 2013". Hiến pháp nước nào mà chả có? Nếu chỉ ghi ra là "Đợt sửa đổi Hiến pháp 2013" thì những người mới không biết rằng đây là đợt sửa đổi Hiến pháp nào? Nếu đổi tên bài này thành "Đợt sửa đổi Hiến pháp Việt Nam 2013" thì may ra còn cơ hội để giữ chứ còn nếu vẫn giữ cái tên như thế này thì chưa chắc những cậu bỏ phiếu giữ sẽ được thỏa lòng ý kiến (tầm nhìn hẹp). [[User:CVQT|<span style="font-weight:bold; color:red;">LM10</i></span>]]-/[[Thảo luận Thành viên:CVQT|<sup><font color="blue">'''''talk''''']]</font></sup>\- 01:32, ngày 19 tháng 6 năm 2013 (UTC)
943

lần sửa đổi