Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Không phải một đảng phái bình thường)
Không có tóm lược sửa đổi
Tôi chưa hiểu '''Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam''' có được xam là nổi bật để đứng riêng thành một bài không? Nội dung của cả bài hầu như là chép từ điều lệ, chỉ có một phần bình luận dẫn theo báo. Nếu bỏ đi thì bài chả còn gì để nói. [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thái Nhi|thảo luận]]) 08:03, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)
:: Một Đảng mà được ghi vào hiến pháp độc quyền lãnh đạo cả một dân tộc thì đảng viên của nó (nói chung) được học hỏi thêm [[tư tưởng Hồ Chí Minh]] tự động nổi bật rồi. Phủ nhận sự nổi bật của nó là chống Đảng đấy nhé! [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 08:11, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)
:Với wiki thì Đảng viên không tự động nổi bật đến mức phải tạo bài riêng. Và khi tôi chưa nhận thấy sự nổi bật thì tôi yêu cầu thảo luận. Chuyện có chống hay không, wiki không phải là nơi diễn thuyết về quan điểm chính trị. [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thái Nhi|thảo luận]]) 08:21, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)
240.941

lần sửa đổi