Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”

yếu tố xã hội
Không có tóm lược sửa đổi
(yếu tố xã hội)
:Bên tiếng Anh cũng có hàng nghìn bài dạng [[:en:2013 Rafael Nadal tennis season]] vì thông tin có ích nhưng không thể đưa hết vào bài chính. Ngoài ra tôi thấy Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đủ nổi bật để đứng riêng.--[[Thành viên:Người bầu cử|Người bầu cử]] ([[Thảo luận Thành viên:Người bầu cử|thảo luận]]) 08:30, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)
:Vấn đề là bên đấy người ta tách những thông tin liên quan đến bài chính để tránh bài quá dài với những chi tiết chỉ đơn thuần mang tính liệt kê chứ không hình thành nội dung (dạng như các danh sách chẳng hạn). Còn bài viết bày, trừ phần lớn nội dung lấy từ Điều lệ Đảng, còn lại rất ít nội dung đại loại kiểu số lượng đảng viên, lối sống xa hoa, tham nhũng (nếu tất cả thì là nổi bật đấy)... và những chi tiết này không quá nhiều để tách bài riêng. [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thái Nhi|thảo luận]]) 10:26, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)
::: Một bài về một tổ chức chính trị và bài kia về các thành viên của tổ chức này nếu đi sâu vào là hai vấn đề khác nhau. Một bài sẽ đặt nặng yếu tố chính trị của một tổ chức, bài kia sẽ nặng về yếu tố xã hội của con người. Chả hạn trong bài hai về yếu tố xã hội ta có thể nêu lên tinh thần hy sinh của những thành phần nào đó, chấp nhận cho con cái đi học xa quê hương, ở phương Tây đầy cám dỗ, để sau này về nước tiếp tục sự nghiệp của cha mẹ hy sinh thân mình phục vụ đất nước. [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 11:10, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)