Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
: Một đối tượng có hơn 3 triệu người, là tầng lớp lãnh đạo của 01 xã hội, nhiều đảng viên là lãnh đạo, lãnh tục, tướng tá vậy mà không nổi bật?--[[Thành viên:Phương Huy|Phương Huy]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Huy|thảo luận]]) 11:33, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)
:: Nội dung và đề tài hoàn toàn đáp ứng quy định về độ nổi bật của wikipedia (đáp ứng hết tất cả các tiêu chí)--[[Thành viên:Phương Huy|Phương Huy]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Huy|thảo luận]]) 12:01, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)
Thái Nhi, họ tách bài không vì lý do "những chi tiết chỉ đơn thuần mang tính liệt kê", xem thử [[en:Early life and military career of John McCain|Early life and military career of John McCain]]. Vô số bài như vậy.--[[Thành viên:Người bầu cử|Người bầu cử]] ([[Thảo luận Thành viên:Người bầu cử|thảo luận]]) 14:54, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)
943

lần sửa đổi