Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Đức Vĩ”

không có tóm lược sửa đổi
Thời [[Lê Hiển Tông]] và chúa [[Trịnh Doanh]], ông được thăng làm Bồi tụng, thượng thư bộ Công, làm việc bộ Lại kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám. Ông được vào hầu vua trong điện Kinh diên, thăng tước Nghĩa Phương hầu.
 
Lúc đó ở [[Đàng Ngoài]] nhiễu loạn vì các cuộc [[khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài|khởi nghĩa nông dân]]. Nguyễn Đức Vĩ giữ trọng trách, cùng các đại thần [[Lê Hữu Kiều]], [[Nguyễn Quý Cảnh]] cùng làm Tể tướng, đồng tâm vạch kế sách, được chúa [[Trịnh Doanh]] rất coi trọng<ref name="phc354">Phan Huy Chú, sách đã dẫn, tr 354</ref>.
 
Năm [[1764]], tình hình Bắc Hà đã khá yên ổn. Ông về hưu vì đã 65 tuổi, được gia hàm Thiếu bảo. Ít lâu sau ông lại được mời ra, thăng làm Thượng thư bộ Binh nhưng vẫn làm việc cho bộ Lại và gia hàm Thái tử thái phó.
 
==Nhận định ==
Sử gia Phan Huy Chú nhận định về ông như sau<ref name="phc354">Phan Huy Chú, sách đã dẫn, tr 354</ref>:
:''Ông là người thanh bạch, cẩn thận, làm quan trải 18 năm, nhà không chứa của thừa, ai cũng phục là liêm khiết. Chúa [Trịnh] có biệt nhãn với ông''
 
61.731

lần sửa đổi