Be be nhat

Gia nhập ngày 21 tháng 12 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
{{Tóm tắt về thành viên Wikipedia |
Tên = Trần Nguyễn Minh Nhật |
Hình = Wikipedia-logo25-vimillion-750000articles.pngsvg|nhỏ |
Mô tả hình = Mừng [[Wikipedia tiếng Việt]] có hơn 75025.000.000 bài |
Cấp = Thành viên |
Nơi ở = [[Phú Xuân, Nhà Bè|Phú Xuân]], [[Huyện Nhà Bè]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]], [[Việt nam]] |