Khác biệt giữa các bản “Lăng Thống”

n
kq biểu quyết: đủ tiêu chuẩn, chất lượng đã cải thiện
n
n (kq biểu quyết: đủ tiêu chuẩn, chất lượng đã cải thiện)
{{tiêu chuẩn}}
'''Lăng Thống''' (凌統; [[189]] - [[237]]) tên chữ '''Lăng Công Tục''' (公績), là một tướng của [[Đông Ngô]]. Ông cùng với cha là Lăng Tháo theo [[Tôn Sách]] khi sách đi đánh Nghiêm Bạch Hổ và Vương Lãng. Ông đã phục vụ cho [[Đông Ngô]] trong thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Hoa]]. Lăng Thống sinh ở [[Dư Hàng]], [[Chiết Giang]].