Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đường phố Paris”

n
không có tóm lược sửa đổi
Paris (thảo luận | đóng góp)
Không có tóm lược sửa đổi
Paris (thảo luận | đóng góp)
nKhông có tóm lược sửa đổi
Dòng 15:
| colspan=2 align="center" height="10"|<div style="position:relative;width:100%;border-bottom:10px solid #004629;border-top:10px solid #004629;"><div style="position:relative;width:13px;height:13px;margin:-0px -0px -13px 0px;z-index:50;float:left;left:{{{x}}}px;top:{{{y}}}px;">[[Image:Paris_plan_pointer_jms.gif]]</div><div style="width:230px;z-index:40;">{{{paris_map}}}</div><div style="clear:both;"></div></div>
|-
|width="33%" valign="top" style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;background-color:#002669;color:#ffffff;width:100px;"|'''[[Quận của Paris|<font color=#FFFFFF>Quận</font>]]''' ||style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;background-color:#002669;color:#ffffff;"| [[Quận {{{arr1}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>Quận {{{arr1}}}</font>]]{{#if: {{{arr2|}}} |, [[Quận {{{arr2|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr2|}}}</font>]]}}{{#if: {{{arr3|}}} |, [[Quận {{{arr3|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr3|}}}</font>]]}}{{#if: {{{arr4|}}} |, [[Quận {{{arr4|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr4|}}}</font>]] }}{{#if: {{{arr5|}}} |, [[Quận {{{arr5|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr5|}}}</font>]] }}{{#if: {{{arr6|}}} |, [[Quận {{{arr6|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr6|}}}</font>]] }}
|-
{{#if: {{{begins|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}}width="33%" valign="top" style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}}'''Bắt đầu'''
{{!}}style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}} {{#if:{{{beginsnum|}}}|{{{beginsnum}}}&nbsp;}}<font color=#FFFFFF>{{{begins}}}</font>{{#if:{{{begins1|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>và</font>&nbsp;{{#if:{{{beginsnum1|}}}|{{{beginsnum1}}}&nbsp;}}<font color=#FFFFFF>{{{begins1}}}</font>}}{{#if:{{{begins2|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>và</font>&nbsp;{{#if:{{{beginsnum2|}}}|{{{beginsnum2}}}&nbsp;}}<font color=#FFFFFF>{{{begins2}}}</font>}}
{{!}}-
}}
{{#if: {{{ends|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}}width="33%" valign="top" style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}}'''Kết thúc'''
{{!}}style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}} {{#if:{{{endsnum|}}}|{{{endsnum}}}&nbsp;}}<font color=#FFFFFF>{{{ends}}}</font>{{#if:{{{ends1|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>và</font>&nbsp;{{#if:{{{endsnum1|}}}|{{{endsnum1}}}&nbsp;}}<font color=#FFFFFF>{{{ends1}}}</font>}}{{#if:{{{ends2|}}}|&nbsp;<font color=#FFFFFF>và</font>&nbsp;{{#if:{{{endsnum2|}}}|{{{endsnum2}}}&nbsp;}}<font color=#FFFFFF>{{{ends2}}}</font>}}
{{!}}-
}}
{{#if: {{{length|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}}width="33%" valign="top" style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}}'''Chiều dài'''
{{!}}style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}} <font color=#FFFFFF>{{{length}}}</font>
{{!}}-
}}
{{#if: {{{width|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}}width="33%" valign="top" style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}}'''Chiều rộng'''
{{!}}style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}} <font color=#FFFFFF>{{{width}}}</font>
{{!}}-
}}
{{#if: {{{diameter|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}}width="33%" valign="top" style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}}'''Đường kính'''
{{!}}style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}} <font color=#FFFFFF>{{{diameter}}}</font>
{{!}}-
}}
{{#if: {{{creation|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}}width="33%" valign="top" style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}}'''Khánh thành'''
{{!}}style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}} <font color=#FFFFFF>{{{creation}}}</font>
{{!}}-
}}
{{#if: {{{denomination|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}}width="33%" valign="top" style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}}'''Đặt tên'''
{{!}}style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;"{{!}} <font color=#FFFFFF>{{{denomination}}}</font>
{{!}}-
}}
18.469

lần sửa đổi