Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

Đã lùi lại sửa đổi 12304405 của Cuongh201 (Thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 12304405 của Cuongh201 (Thảo luận))
Các cuộc thảo luận luôn luôn nên là các cố gắng để ''thuyết phục người khác'' bằng ''lý lẽ''. Nếu cuộc thảo luận biến thành một cuộc thi hét với nhiều bên thì nó không có khả năng dẫn đến đồng thuận, và chất lượng của bài viết sẽ phải chịu hậu quả.
 
=== Mức độ đồng thuận === Tạm nói ngắn gọn thì đồng thuận có thể hiểu là đồng ý và thuận theo trên tinh thần tâm phục khẩu phục
{{policy shortcut|WP:CONLIMITED}}
Đồng thuận giữa một nhóm nhỏ các thành viên tại một nơi nào đó vào một lúc nào đó không thể vượt quyền đồng thuận của cộng đồng ở quy mô lớn hơn. Ví dụ, những người tham gia một [[Wikipedia:Dự án|Dự án Wikipedia]] không thể quyết định rằng một quy định đã được chấp nhận rộng rãi không áp dụng cho các bài viết nằm trong dự án, trừ khi họ thuyết phục được cộng đồng rộng hơn rằng hành động đó là đúng.