Khác biệt giữa các bản “Trấn Bình đài”

 
[[Hình:Trấn Bình Môn.JPG|nhỏ|phải|300px|Trấn Bình môn]]
[[Hình:Trường Định Môn.JPG|nhỏ|phải|300px|Phế tích Trường Định môn]]
Trấn Bình môn không nằm ở phạm vi của Trấn Bình đài, mà nằm thuộc vòng tường thành của Kinh thành. Cửa này đươc trổ ra ở giữa đoạn thành nối hai pháo đài Bắc Định và Đông Bình (của Kinh thành) lại với nhau. Ngay trước mặt cửa là một chiếc cầu xây bằng đá và gạch bắc qua hào, dùng để nối liền mạch giao thông giữa hai địa phận của thành chính và thành phụ.