Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Tào Tháo”

 
Vâng hoàn toàn đồng ý với bạn , tức là Tào Tháo kêu Tào Đằng là cha nuôi. [[Thành viên:Lương Trí Cường|Lương Trí Cường]] 07:32, ngày 17 tháng 11 năm 2006
:[[Tào Tháo]] phải gọi [[Tào Đằng]] là ông. [[Đặc biệt:Contributions/118.71.171.157|118.71.171.157]] ([[Thảo luận Thành viên:118.71.171.157|thảo luận]]) 21:46, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 
==Tiểu thuyết hóa==
Người dùng vô danh