Khác biệt giữa các bản “Tào Tháo”

→‎Nhà thơ lớn: Trích đoạn thơ từ thivien.net
(→‎Nhà thơ lớn: Trích đoạn thơ từ thivien.net)
 
Thơ Tào Tháo về căn bản học tập Nhạc phủ đời Hán nhưng cũng thể hiện cá tính sáng tạo của thi nhân rất rõ rệt nên được coi là ''lão tướng đất U Yên, khí vận trầm hùng''<ref>''Thi bình'' (luận về thơ) đời Tống.</ref> Những bài thơ hay nhất của ông sử dụng lời lẽ thuần phác, ít dụng từ hoa mĩ, hình ảnh thơ rõ ràng và giọng thơ bi tráng, hùng hồn, khiến độc giả cảm thấy phấn chấn như được cổ vũ khích lệ. Dù vậy, Tào Tháo cũng có một số bài thơ du tiên, tin vào số mệnh, nội dung và nghệ thuật tương đối ít sức hấp dẫn.
 
{| class="prettytable"
! Bài Đoản ca hành kỳ 1 !! Hao lý hành !! Khổ hàn hành
|- bgcolor="#FF77FF"
| Đối tửu đương ca <br> Nhân sinh kỷ hà <br> Thí như triêu lộ <br> Khứ nhật khổ đa <br> Khái đương dĩ khảng <br> Ưu tư nạn vong <br> Hà dĩ giải ưu <br> Duy hữu Đỗ Khang <br> Thanh thanh tử câm <br> Du du ngã tâm <br> Đãn vi quân cố <br> Trầm ngâm chí kim... || Quan Đông hữu nghĩa sĩ <br> Hưng binh thảo quần hung <br> Sơ kỳ hội Mạnh Tân <br> Nãi tâm tại Hàm Dương <br> Quân hợp lực bất tề <br> Trù trừ nhi nhạn hành <br> Thế lợi sử nhân tranh <br> Tự hoàn tự tương tường <br> Hoài Nam đệ xưng hiệu <br> Khắc tỷ ư bắc phương <br> Khải giáp sinh kỷ sắt <br> Vạn tính dĩ tử vong... || Bắc thượng Thái Hàng sơn <br> Nam tai hà nguy nguy <br> Dương trường bang khúc chuyết <br> Xa luân vị chi tồi <br> Thụ một hà tiêu sắt <br> Bắc phong thanh chính bi <br> Hùng bi đối ngã tôn <br> Hổ báo hiệp lộ đề <br> Khê cốc thiểu nhân dân <br> Tuyết lạc hà phi phi <br> Diêu canh trường thán tức <br> Viễn hành đa sơ hoài...
|}
 
==Thành ngữ==
Người dùng vô danh