Khác biệt giữa các bản “Khương Duy”

Một đoạn văn ngắn mà nhiều "và" quá
(Một đoạn văn ngắn mà nhiều "và" quá)
[[Image:JiangWei.jpg|thumb|ảnh minh họa Khương Duy thời [[nhà Thanh]].]]
{{wikify}}
'''Khương Duy''' (姜維, [[Wade-Giles]]: Chiang Wei, [[202]]-[[264]]), [[tên hiệu]] '''Bá Ước''' (伯約), là một tướng và sau này là thừa tướng của [[Thục Hán]] dưới thời trị vì của vị hoàng đế thứ hai của nhà Thục Hán, sau khi [[Gia Cát Lượng]] qua đời. Khương Duy ban đầu là một viên tướng nhỏ của quân [[Tào Ngụy]] nhưng đã được Gia Cát Lượng chiêu dụ trong đợt [[Bắc Phạt]] lần đầu của Gia Cát Lượng đánh Tào Ngụy năm [[228]]. Gia Cát Lượng lần đầu giao chiến với Khương Duy đã ngay lập tức quý tài của Khương Duy và đã bày mưu vây bắt Khương Duy. Sau đó Gia Cát Lượng đã dìu dắt và huấn luyện thêm và trọng dụng Khương Duy. Khương Duy sau đó vươn lên thứ vị cao, chỉ sau [[Tưởng Uyển]] (蔣琬) và [[Phí Y]] (費禕), một nhiếp chính, và sau cùng đã trở thành phó tướng cho Phí Y. Sau khi Phí Y mất năm [[253]], Khương Duy kế vị Phí Y nhưng không có quyền lực lớn như Phí Y mà chỉ quản việc quân. Quyền lực thật nội chính đã rơi vào tay [[Hoàng Hạo]], một [[thái giám]] dưới triều Lưu Thiện.
'''Khương Duy''' (姜維, [[Wade-Giles]]: Chiang Wei, [[202]]-[[264]]), [[tên hiệu]] '''Bá Ước''' (伯約), là một tướng và sau này là thừa tướng của [[Thục Hán]] dưới thời trị vì của vị hoàng đế thứ hai của nhà Thục Hán, sau khi [[Gia Cát Lượng]] qua đời.
 
==Tiểu sử==
'''Khương Duy''' (姜維, [[Wade-Giles]]: Chiang Wei, [[202]]-[[264]]), [[tên hiệu]] '''Bá Ước''' (伯約), là một tướng và sau này là thừa tướng của [[Thục Hán]] dưới thời trị vì của vị hoàng đế thứ hai của nhà Thục Hán, sau khi [[Gia Cát Lượng]] qua đời. Khương Duy ban đầu là một viên tướng nhỏ của quân [[Tào Ngụy]] nhưng đã được Gia Cát Lượng chiêu dụ trong đợt [[Bắc Phạt]] lần đầu của Gia Cát Lượng đánh Tào Ngụy năm [[228]]. Gia Cát Lượng lần đầu giao chiến với Khương Duy đã ngay lập tức quý tài của Khương Duy và đã bày mưu vây bắt Khương Duy. Sau đó Gia Cát Lượng đã dìu dắt và huấn luyện thêm và trọng dụng Khương Duy. Khương Duy sau đó vươn lên thứ vị cao, chỉ sau [[Tưởng Uyển]] (蔣琬) và [[Phí Y]] (費禕), một nhiếp chính, và sau cùng đã trở thành phó tướng cho Phí Y. Sau khi Phí Y mất năm [[253]], Khương Duy kế vị Phí Y nhưng không có quyền lực lớn như Phí Y mà chỉ quản việc quân. Quyền lực thật nội chính đã rơi vào tay [[Hoàng Hạo]], một [[thái giám]] dưới triều Lưu Thiện.
{{nhân vật Tam Quốc}}
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh