Khác biệt giữa các bản “Lăng Thống”

không có tóm lược sửa đổi
n (kq biểu quyết: đủ tiêu chuẩn, chất lượng đã cải thiện)
'''Lăng Thống''' (凌統; [[189]] - [[237]]) tên chữ '''Lăng Công Tục''' (公績), là một tướng của [[Đông Ngô]]. Ông cùng với cha là [[Lăng Tháo]] theo [[Tôn Sách]] khi sáchSách đi đánh [[Nghiêm Bạch Hổ]][[Vương Lãng]]. Ông đã phục vụ cho [[Đông Ngô]] trong thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Hoa]]. Lăng Thống sinh ở [[Dư Hàng]], [[Chiết Giang]].
 
Khi [[Tôn Quyền]] đi đánh [[Hoàng Tổ]], cha ông bơi thuyền bị [[Cam Ninh]] bắn chết. Lúc này ông mới có 15 tuổi mà đã ra sức cướp được xác cha về. Sau đó, Cam Ninh hàng [[Tôn Quyền]]. Mang thù hằn trong lòng, ông luôn tìm cách giết Cam Ninh
 
Khi [[Tôn Quyền]] đi đánh Hoàng Tổ, cha ông bơi thuyền bị [[Cam Ninh]] bắn chết. Lúc này ông mới có 15 tuổi mà đã ra sức cướp được xác cha về. Sau đó, Cam Ninh hàng [[Tôn Quyền]]. Mang thù hằn trong lòng, ông luôn tìm cách giết Cam Ninh
Về sau, đánh nhau với [[Nhạc Tiến]] ở [[Hợp Phì]], ông bị [[Tào Hưu]] lén bắn tên trúng ngựa làm ông ngã xuống đất, [[Nhạc Tiến]] định vác giáo lại đâm thì Cam Ninh đã kịp bắn tên trúng ngay trán Nhạc Tiến để cứu ông. Từ đó ông không còn thù hằn gì với Cam Ninh nữa.
 
Người dùng vô danh