Khác biệt giữa các bản “Ngụy Diên”

không có tóm lược sửa đổi
Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngụy Diên ban đầu là một viên tướng có chức vụ trung bình của [[Lưu Biểu]] nhưng chính sử lại không ghi nhận điều này. Ngụy Diên đã đầu hàng và theo phò [[Lưu Bị]] sau khi Lưu Bị chiếm được [[Trường Sa, Hồ Nam|Trường Sa]] khoảng năm [[209]].
 
Năm [[211]], Ngụy Diên cùng tham gia chiến dịch của Lưu Bị đánh Ích Châu (益州), ngày nay là tỉnh [[Tứ Xuyên]] và thành phố [[Trùng Khánh]] thuộc [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] {{Harvcol|de Crespigny|2007|pp=857}}. Tài năng của Ngụy Diên đã giúp ông được trọng dụng và trở thành một trong những vị tướng trụ cột Lưu Bị vài năm sau đó. Lưu Bị đã phong Ngụy Diên là Thái thú Hán Trung (漢中)<ref> Chức này trước đo thuộc [[Lục Tốn]]. See Passage G of Jian'an 15 in the [[Zizhi tongjian]] of [[Sima Guang]]; {{Harvcoltxt|de Crespigny|2004}}</ref> năm 219.
 
Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngụy Diên còn là một tướng thường mang lòng phản trắc, phản chủ cầu vinh. Lúc Gia Cát Lượng qua đời, Ngụy Diên tạo phản nhưng đã bị [[Mã Đại]] và Trương Vĩ giết chết theo kế của [[Gia Cát Lượng]] trước khi mất đã truyền cho.
Người dùng vô danh