Newone

n (Đã huỷ sửa đổi của 8đừng9nhúng8 (thảo luận | cấm), quay về phiên bản của CommonsDelinke)
(→‎Ở đâu trong vũ trụ?: Eastern Hemisphere)
Image:Two-point-equidistant-asia.jpg|[[Đại lục Á-Âu|Lục địa Á-Âu]]<br>''[[:en:Eurasia|Eurasia]]''
Image:LocationAfricaEurasia.png|[[Đại lục Phi Á-Âu|Đại lục địa Phi-Á Âu]]<br>''[[:en:Afro-Eurasia|Afro-Eurasia]]''
Image:Eastern Hemisphere LamAz.png|[[Đông bán cầu]] <br>[[:en:Eastern Hemisphere|Eastern Hemisphere]]
Image:The Earth seen from Apollo 17.jpg|[[Trái Đất]] <br>''[[:en:Earth|Earth]]''
Image:Moon Earth Comparison.png|[[Mặt Trăng|Cặp đôi vĩnh hằng]]<br>''[[:en:Moon|Forever couple]]''
Người dùng vô danh