Khác biệt giữa các bản “Trấn Bình đài”

không có tóm lược sửa đổi
*Bài viết [http://www.hue.vnn.vn/disandulich/2004/01/145/ Trấn Bình đài (Mang cá nhỏ)] của tác giả Phan Thuận An đăng trên Netcodo.
{{Quần thể di tích Cố đô Huế}}
[[Thể loại:Di tích ngoài Kinh Thành Huế]]