Khác biệt giữa các bản “Yakovlev Yak-44”

[[Thể loại:Máy bay hoạt động trên tàu sân bay]]
[[Category:Máy bay chỉ huy và kiểm soát trên không Liên Xô 1980–1989]]
[[Category:Máy bay chỉ huy và kiểm soát trên không Liên Xô và Nga 1990–1999]]
[[Category:Máy bay AWACS]]
[[Thể loại:Máy bay quân sự]]
[[Thể loại:Máy bay cánh trên]]
[[Thể loại:Dự án máy bay hủy bỏ]]
[[Thể loại:Dự án máy bay hủy bỏ của Liên Xô và Nga]]