Khác biệt giữa các bản “Thẩm Dương”

không có tóm lược sửa đổi
** Thẩm Hà (瀋河, 沈河 Shěnhé)
** Thiết Tây (鐵西, 铁西 Tiěxī)
[[Tập tin:Montage of Shenyang.png|nhỏ|Một số hình ảnh về Thẩm Dương]]
 
Các quận, huyện ngoại thành
** Đông Lăng (東陵, 东陵 Dōnglíng) (東陵 nghĩa là khu lăng mộ phía đông, khu vực chôn cất của dòng họ [[Nỗ Nhĩ Cáp Xích]])
** Thẩm Bắc Tân (瀋北新, 沈北新 Shěnběi Xīn) (gọi là quận Tân Thành Tử 新城子 cho tới tháng 10 năm 2006)
 
* Thị xã:
** Tân Dân (新民 Xīnmín)
Người dùng vô danh