Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ số giãn nở nhiệt”

nhỏ
(nhỏ)
Trong [[khoa học vật liệu]], '''hệ số giãn nở nhiệt''' của một [[vật liệu]] là một đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi [[kích thước]] của vật liệu đó khi [[nhiệt độ]] thay đổi. Có một vài định nghĩa cụ thể cho hệ số giãn nở nhiệt:
*'''hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính'''
*'''hệ số giãn nở nhiệt thể tích''' (hay '''hệ số giãn nở nhiệt toàn phần''', hay nhiều khi ngắn gọn là '''hệ số giãn nở nhiệt''')
 
Hệ số giãn nở nhiệt toàn phần có thể được đo cho mọi vật liệu ở các trạng thái [[rắn]] [[lỏng]] [[khí]] khác nhau; trong khi hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính chỉ đo được cho vật liệu rắn.
Người dùng vô danh