Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ số giãn nở nhiệt”

(nhỏ)
</math>
 
với <math>\rho</math> là [[mật độ]], <math>T</math> là [[nhiệt độ]], <math>V</math> là [[thể tích]], các [[đạo hàm]] được tính khi [[áp suất]] <math>P</math> không đổi. Như vậy <math>\beta</math> là tỷ lệ thay đổi của mật độ khi nhiệt độ tăng và áp suất không đổi.
 
Đối với vật liệu [[tinh thể]] sự giãn nở nhiệt chỉ xảy ra khi trường lực không biến đổi theo [[hàm bậc hai]].
Người dùng vô danh