Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ số giãn nở nhiệt”

</math>
 
với <math>\''&rho</math>;'' là [[mật độ]], <math>''T</math>'' là [[nhiệt độ]], <math>''V</math>'' là [[thể tích]], các [[đạo hàm]] được tính khi [[áp suất]] <math>''P</math>'' không đổi. Như vậy <math>\''&beta</math>;'' là tỷ lệ thay đổi của mật độ khi nhiệt độ tăng và áp suất không đổi.
 
Đối với vật liệu [[tinh thể]] sự giãn nở nhiệt chỉ xảy ra khi trường lực không biến đổi theo [[hàm bậc hai]].
Người dùng vô danh