Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sân bay Phúc Thành Bắc Hải”

Trang mới: '''Sân bay Bắc Hải''' là một sân bay dân sự tại thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. S...
(Trang mới: '''Sân bay Bắc Hải''' là một sân bay dân sự tại thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. S...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh