Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Võ Nguyên Giáp”

Không có tóm lược sửa đổi
Ngày [[25 tháng 8]] năm [[2007]], Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mừng [[sinh nhật]] [[thượng thọ]] lần thứ 96. Ông là [[chính khách Việt Nam]] sống lâu nhất tính cho đến thời điểm này (cố Thủ tướng [[Phạm Văn Đồng]] mất năm 2000, thọ 94 tuổi).
 
Thời gian gần đây tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng ông vẫn quan tâm và đưa ra một số lời bình luận trên mặt báo về tình hình đất nước như có bài báo yêu cầu kiểm định và báo cáo Đại hội Đảng Cộng sản X về [[Vụ PMU18]]<ref>[http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=132423&ChannelID=3 Kiểm điểm vụ PMU18 và báo cáo Đại hội X]</ref>, hay cuộc gặp gỡ và khuyến khích doanh nhân làm xuất khâu nông sản<ref>[http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=97328&ChannelID=3 Đại tướng, doanh nhân, và... chuyện mít Việt ra thế giới]</ref>. Vào ngày [[1 tháng 11]] năm [[2007]] ông gửi thư trong đó bày tỏ sự phản đối chủ trương xây dựng Nhà Quốc hội ở khu di tích 18 Hoàng Diệu<ref>[http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/11/071105_vo_nguyen_giap_letter.shtml Tướng Giáp phản đối việc phá Hội trường Ba Đình]</ref>. Ông cũng có bài viết thực trạng và kiến nghị 6 vấn đề "cơ bản và cấp bách" nhằm "triển khai có kết quả công cuộc đổi mới nền giáo dục và đào tạo của Việt Nam hiện nay.<ref>{{citeweb|url=http://vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2007/09/738921/|title=Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết bài về giáo dục|publisher=Vietnamnet|date=10 tháng 9 năm 2007}}</ref>
 
==Đánh giá==
Người dùng vô danh