Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Thailand.svg|50px]]<br />[[Thái Lan]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Serbia (1941–1944).svg|50px]]<br />[[Serbia]]
|}
2

lần sửa đổi