Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cá mút đá”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| ordo = '''Petromyzontiformes'''
| familia = '''[[Petromyzontidae]]
| subdivision_ranks = chi
| subdivision =
*?''[[Legendrelepis]]'' [[tuyệt chủng|†]]
*?''[[Hardistiella]]'' [[tuyệt chủng|†]]
*''[[Mayomyzon]]'' [[tuyệt chủng|†]]
*?''[[Pipiscius]]'' [[tuyệt chủng|†]]
*''[[Priscomyzon]]'' [[tuyệt chủng|†]]
*''[[Mesomyzon]]'' [[tuyệt chủng|†]]
*''[[Geotria]]''
*''[[Mordacia]]''
*''[[Petromyzon]]''
*''[[Ichthyomyzon]]''
*''[[Caspiomyzon]]''
*''[[Tetrapleurodon]]''
*''[[Entosphenus]]''
*''[[Lethenteron]]''
*''[[Eudontomyzon]]''
*''[[Lampetra]]''
}}
Cá mút đá là một bộ cá gồm các họ cá không hàm, có thân hình ống và sống ký sinh. Các loài cá mút đá được tìm thấy ở bờ biển Đại Tây Dương của châu Âu và Bắc Mỹ, ở phía tây Địa Trung Hải, và [[Ngũ Đại Hồ]]. Cá mút đá thường sống ký sinh trên nhiều loại cá.
Người dùng vô danh