Khác biệt giữa các bản “Thị giác”

n
Đã hủy sửa đổi của NgocChinh (Thảo luận) quay về phiên bản của TuHan-Bot
n (Đã hủy sửa đổi của NgocChinh (Thảo luận) quay về phiên bản của TuHan-Bot)
 
==Liên kết ngoài==
*[http://kenhsuckhoe.vn/chuyen-de/roi-loan-thi-giac/ Tìm hiểu về bệnh Rối loạn thị giác]
* [http://enane.de/cont.htm Empiristic theory of visual gestalt perception]
* [http://www.aber.ac.uk/media/Modules/MC10220/visper03.html Visual Perception 3 - Cultural and Environmental Factors]