Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vũ Di Sơn (thành phố cấp huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{otheruses|Vũ Di Sơn}}
'''Vũ Di Sơn''' ([[chữ Hán giản thể]]: 武夷山市, âm [[Hán Việt]]: ''Vũ Di Sơn thị'') là một [[huyện cấp thị|thị xã]] của [[địa cấp thị]] [[Nam Bình (thành phố)|Nam Bình]], [[tỉnh Trung Quốc|tỉnh]] [[Phúc Kiến]], Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tên gọi thị xã này lấy theo dãy núi [[Vũ Di Sơn]]. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Vũ Di Sơn có diện tích 2802 km², dân số 220.000 người (năm 2002). Mã số bưu chính của Vũ Di Sơn là 354300, mã vùng điện thoại là 0599. Thị xã Vũ Di Sơn có nhiệt độ trung bình trong năm 17℃, lượng mưa trung bình 1881 mm/năm. Thị xã này được chia ra thành các đơn vị hành chính gồm 3 [[nhai đạo]], 4 [[trấn]] và 4 [[hương]].
*Nhai đạo: Sùng An, Tân Phong, Vũ Di.
*Trấn: Tinh Thôn, Hưng Điền, Ngũ Phu.
*Hương: Thượng Hải, Ngô Đồn, Lam Cốc, Dương Trang.
{{Phúc Kiến}}
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh