Bùi Xuân Lâm

Tham gia ngày 2 tháng 4 năm 2010
Đổi hướng đến Thành viên:Dinhhoangdat
Không có tóm lược sửa đổi
(Đổi hướng đến Thành viên:Dinhhoangdat)
#đổi[[Thành viên:Dinhhoangdat]]
*1. '''Giới thiệu''':
**1.1. Họ tên: Bùi Xuân Lâm.
**1.2. Năm sinh: 1939.
**1.3. Quê quán: Nộn Khê, Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình.
**1.4. Nghề nghiệp: Dạy học; Đã nghỉ hưu.
**1.5. Sở thích: - Đọc sách các loại. - Làm thơ.- Hoạt động Câu lạc bộ, Nhà Văn hoá.
*2.''' Những vấn đề đang quan tâm''' (Rất ít thôi):
**1.1. Làng Nộn Khê - quê hương và dòng họ.
**1.2. Văn học nghệ thuật nói chung.
**1.3. Khoa học kĩ thuật hiện đại.
*3. '''Trao đổi''':
**3.1. Muốn giao lưu với bạn bè cùng sở thích.
**3.2. Những bài viết về quê hương, dòng họ.
*4. '''Bài đang viết''': ''LÀNG NỘN KHÊ''.
*5. '''Đề nghị''':
**6.1. Giúp đỡ về cách viết.
**6.2. Góp ý về nội dung.
*7. '''Lời nói cuối''':
** Cảm ơn Wikipedia và các bạn!
 
[[Thể loại:Thành viên người Ninh Bình]]
Người dùng vô danh