Khác biệt giữa các bản “Thành Hán”

n
n
|-
| colspan="5" style="text-align: center" | '''Thành [[303]] hay [[304]]-[[319]]'''
|-
| Thành Thủy Tổ (Thế Tổ) (成始祖 hay 世祖)
| Cảnh 景
| [[Lý Đặc]] (李特)
| 303
| ''Kiến Sơ'' (建初) hay ''Cảnh Sơ'' (景初)
|-
| Không
| Không
| [[Lý Lưu]] (李流)
| vài tháng năm 303
| Không<br />
|-
| Thành Thái Tông (成太宗)