Khác biệt giữa các bản “Thành Hán”

|-
| colspan="5" style="text-align: center" | '''Thành [[303]] hay [[304]]-[[319]]'''
|-
| Thành Thủy Tổ (Thế Tổ)
| Cảnh
| [[Lý Đặc]]
| truy tôn
|
|-
| Không
| Không
| [[Lý Lưu]]
| Thủ lĩnh khu vực nước Thành Hán
|
|-
| Thành Thái Tông (成太宗)