Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bat Yam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|name=Bat Yam
|image=Bat Yam COA.gif
|imgsize=100
|caption= cờ của Bat Yam
|image2=Flag of Bat Yam.svg
|imgsize2=160
|caption2= Biểu tượng của Bat Yam
|image3=Bat Yam view.jpg|imgsize3=250
69

lần sửa đổi