Khác biệt giữa các bản “Thành Hán”

n
| [[Lý Đặc]]
| Truy tôn
| Thủ lĩnh khu vực nước Thành Hán:
''Kiến Sơ'' (建初) 1/303 - 2/303
|-
| Không
| [[Lý Lưu]]
| Truy tôn
| Thủ lĩnh khu vực nước Thành Hán:
''Kiến Sơ'' (建初) tiếp tục niên hiệu Lý Đặc
 
|-
| Thành Thái Tông (成太宗)