Khác biệt giữa các bản “Thành Hán”

n
| Cảnh
| [[Lý Đặc]]
| Chủ công: 303
| Truy tôn
| Chủ công:
| Thủ lĩnh Thành Hán:
''Kiến Sơ'' (建初)
|-
| Tần Văn Vương
| [[Lý Lưu]]
| Chủ công: 303
| Truy tôn
| Chủ công:
| Thủ lĩnh Thành Hán:
''Kiến Sơ'' (建初) tiếp tục niên hiệu Lý Đặc
|-