Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lý Lưu”

n
còn thành to
Không có tóm lược sửa đổi
n (còn thành to)
Cùng năm, Quảng Hán thái thú [[Tân Nhiễm]] (辛冉) uy hiếp Lý Đặc, Ích châu thứ sử [[La Thượng]] còn phái quân công phạt Lý Đặc, song do Lý Đặc có sự chuẩn bị trước nên đã chiến thắng. Sau khi chiến thắng, lưu dân cùng nhau tôn Lý Đặc làm chúa, Lý Lưu được tôn làm Trấn Đông tướng quân, trú Đông doanh, hiệu xưng "Đông đốc hộ". Lý Đặc nhiều lần phái Lý Lưu dẫn quân đi giao chiến với La Thượng.
 
Năm Thái An thứ 2 (303), Lý Đặc chiếm được Thành Đô thiếu thành. Đương thời, bộ chúng của Lý Đặc nhận được sự hoan nghênh của các ổ tự thủ của dân Thục, Lý Đặc cũng cho bộ chúng đến các ổ để kiếm miếng ăn, tiết kiệm quân lượng. Tuy nhiên, Lý Lưu không an tâm trong lòng, kiến nghị Lý Đặc cho bắt con em của các gia tộc lớn tại Ích châu làm [[con tin]], đồng thời thu binh tự thủ, song Lý Đặc không nghe theo. Đến tháng 2 năm đó, khi La Thượng tấn công Lý Đặc, các ổ chủ đều hưởng ứng La Thượng, Lý Đặc đại bại, về sau bị giết chết.
 
== Lãnh đạo bộ chúng ==
Sau khi Lý Đặc qua đời, lưu dân không có thủ lĩnh, lại không được dân Thục ủng hộ, vì thế rất sợ hãi. Lý Lưu sau đó cùng các cháu nhỏ [[Lý Đãng]] và [[Lý Hùng (hoàng đế)|Lý Hùng]] thu tập cựu chúng, trở về Xích Tổ (赤祖). Lý Lưu tự xưng là đại tướng quân, đại đô đốc, Ích châu mục. Tuy nhiên, vào thời điểm đó Kinh châu thứ sử [[Tông Đại]] (宗岱) suất đại quân cứu viện La Thượng, Đức Dương bị Kiến Bình thái thú Tôn Phụ (孫阜) công phá. Đến tháng 3, La Thượng phái đốc hộ Thường Thâm (常深) tiến công Lý Lưu, Lý Lưu sau đó suất Lý Đãng và Lý Hùng công phá Bì Kiều- sở trú của Thường Thâm, và truy kích đến Thành Đô, La Thượng đóng cổng thành cố thủ. Khi đang trên kị mã tiến hành truy kích, Lý Đãng bị [[giáo|mâu]] đâm chết.
 
Lý Lưu thấy Lý Đặc và Lỹ Đãng đều tử trận, Tông Đại và những kẻ khác sắp tấn công đến, vì thế rất lo sợ. Lý Hàm (李含) khi ấy đã khuyên Lý Lưu đầu hàng, tuy nhiên Lý Hùng và [[Lý Tương]] (李驤) can ngăn, song Lý Lưu trong lòng vẫn quyết ý đầu hàng, phái con là Lý Thế và con Lý Hàm là Lý Hồ đến chỗ Tôn Phụ làm [[con tin]]. Anh trai Lý Hồ là Lý Ly (李離) sau khi biết tin không kịp can ngăn, vì thế cùng với Lý Hùng mưu tính công phá quân Tôn Phụ. Cuối cùng, Lý Hùng và Lý Ly đã công phá thành công Tôn Phụ, khi đó Tông Đại cũng bị bệnh mà chết, viện binh của Kinh châu vì thế mà rúttriệt luithoái.
 
Sau đó, Lý Lưu di thủ Bì Thành, song do nhân dân đất Thục đều lập ổ tự thủ, quân Lý Lưu không thể lấy được vật tư gì ở thành trấn. Tuy nhiên, Từ Dư (徐轝) đã thuyết phục thành công [[Phạm Trường Sinh]] (范長生) cung cấp quân lương cho Lý Lưu, điều đó đã khiến cho bộ chúng của Lý Lưu hưng thịnh trở lại.