Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lý Lưu”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Cùng năm, Quảng Hán thái thú [[Tân Nhiễm]] (辛冉) uy hiếp Lý Đặc, Ích châu thứ sử [[La Thượng]] còn phái quân công phạt Lý Đặc, song do Lý Đặc có sự chuẩn bị trước nên đã chiến thắng. Sau khi chiến thắng, lưu dân cùng nhau tôn Lý Đặc làm chúa, Lý Lưu được tôn làm Trấn Đông tướng quân, trú Đông doanh, hiệu xưng "Đông đốc hộ". Lý Đặc nhiều lần phái Lý Lưu dẫn quân đi giao chiến với La Thượng.
 
Năm Thái An thứ 2 (303), Lý Đặc chiếm được thànhThành nhỏĐô củathiếu Thànhthành Đô(tức thành nhỏ). Đương thời, bộ chúng của Lý Đặc nhận được sự hoan nghênh của các ổ tự thủ của dân Thục, Lý Đặc cũng cho bộ chúng đến các ổ để kiếm miếng ăn, tiết kiệm quân lượng. Tuy nhiên, Lý Lưu không an tâm trong lòng, kiến nghị Lý Đặc cho bắt con em của các gia tộc lớn tại Ích châu làm [[con tin]], đồng thời thu binh tự thủ, song Lý Đặc không nghe theo. Đến tháng 2 năm đó, khi La Thượng tấn công Lý Đặc, các ổ chủ đều hưởng ứng La Thượng, Lý Đặc đại bại, về sau bị giết chết.
 
== Lãnh đạo bộ chúng ==