Khác biệt giữa các bản “Tống Thành công”

n
n (Robot: Sửa đổi hướng)
==Quan hệ với chư hầu==
 
Sau khi Tống Thành công lên ngôi, Tống Thành công không chịu theo Sở mà hòa hiếu với [[tấn (nước)|nước Tấn]] đang lớn mạnh. Năm 6[[35 TCN]], Sở Thành vương sai Lệnh doãn là Thành Đắc Thần và công tử Tử Tây mang quân đánh Tống, vây hãm đất Mân. Sang năm [[634 TCN]], vua Sở huy động thêm các nước Trịnh, Sái, Trần cùng hợp binh đánh Tống.
 
Tống Thành công sai Công Tôn Cố sang cầu viện nước Tấn. Đầu năm [[632 TCN]], Tấn Văn công đánh nước Tào và Vệ là chư hầu của Sở, bắt [[Tào Cung công]] và khiến [[Vệ Thành công]] phải chạy.
 
[[Tấn Văn công]] theo kế của [[Tiên Chẩn]], bắt nước Tào và nước Vệ cắt đất cho nước Tống khiến Sở Thành vương phải giải vây Tống sang cứu Tào và Vệ. Quả nhiên Sở Thành vương rút quân khỏi nước Tống. Tướng Sở là Thành Đắc Thần giao chiến với Tấn Văn công bị đại bại. Nước Tấn trở thành bá chủ chư hầu. Tống Thành công dự hội chư hầu cho Tấn Văn công làm chủ.
 
Mùa đông năm [[631 TCN]], Tống Thành công đến hội chư hầu cùng [[Tấn Văn công]] ở đất ở Hà Dương. Chu Tương vương cũng bị vua Tấn triệu kiến đến Hà Dương, phong vua Tấn làm bá chủ.
 
Tháng 6 năm [[625 TCN]], Tống Thành công hội thề cùng [[Tấn Tương công]] ở đất Thuỳ Lăng rồi cùng với [[Tấn Tương công]] và quân nước Trịnh, Trần đem quân đánh [[tần (nước)|nước Tần]], chiếm được đất Uông. Năm sau, liên quân có thêm quân Lỗ họp, cùng đánh nước Thẩm là chư hầu của Sở, đánh bại quân Thẩm.
5.681.853

lần sửa đổi