Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nuvoton”

Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 36:
'''Tân Trúc, Đài Loan (Hsinchu, Taiwan)'''
 
Tập đoàn Công nghệ Nuvoton (Trụ sở chính)( - Nuvoton Technology Corporation-- (Headquarters);
Chức năng: R&D, tiếp thị, sản xuất (Fab), bán hàng
 
Dòng 46:
'''Thượng Hải, Trung Quốc (Shanghai, China)'''
 
Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Nuvoton (Thượng Hải)( - Nuvoton Electronics Technology (Shanghai) Limited);
Chức năng: bán hàng, FAE
 
'''Thâm Quyến, Trung Quốc (Shenzhen, China)'''
 
Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Nuvoton (Thâm Quyến)( - Nuvoton Electronics Technology (Shenzhen) Limited);
Chức năng: bán hàng, FAE
 
'''Hồng Kông, Trung Quốc (Hong Kong, China)'''
 
Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Nuvoton (Hồng Kông) (- Nuvoton Electronics Technology (H.K.) Limited);
Chức năng: Bán hàng
 
'''San Jose, CA, Hoa Kỳ (San Jose, CA, USA)'''
 
Tập đoàn Công nghệ Nuvoton (Mỹ) (- Nuvoton Technology Corp. America);
Chức năng: R&D, bán hàng
 
'''Herzlia, Israel (Herzlia, Israel)'''
 
Công ty TNHH Công nghệ Nuvoton (Israel) (- Nuvoton Technology Israel Ltd.);
Chức năng: R&D
 
Người dùng vô danh