Khác biệt giữa các bản “Jana Gana Mana”

 
==Liên kết ngoài==
*[http://www.indembassy-lisbon.org/uk/mp3/indian_anthem.mp3 Tải xuống bài Jana Gana Mana (có lời)]
*[http://www.modestosistercities.com/anthems/ndia.mp3 Tải xuống bài Jana Gana Mana (có lời)]
*[http://www.indembassy-lisbon.org/uk/mp3/indian_anthem.mp3 Tải xuống bài Jana Gana Mana (có lời)]
*[http://www.pvv.ntnu.no/~kailasan/songs/jana.mp3 Tải xuống bài Jana Gana Mana (có lời)]
*[http://puggy.symonds.net/~sriniram/downloads/vande_mataram-arrahman_ganesh_kumar esh_with_e_gayatri.mp3 Tải xuống bài Jana Gana Mana (không lời)]
*[http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~kalata/docz/National%20Anthems/Indian%20National %20Anthem%20-%20Jana%20Gana%20Mana.mp3 Tải xuống bài Jana Gana Mana (có lời)]
*[http://www.sofo.uni-stuttgart.de/~ganguly/india/janagana.wav Tải xuống bài Jana Gana Mana (không lời)]
*[http://worldtodaynews.com/world/asia/nation_sound/india.wma Tải xuống bài Jana Gana Mana (không lời)]
Người dùng vô danh