Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Đà Nẵng”

;Chưa đồng ý
;Ý kiến
# {{YK}} Hic hic, vừa đối chiếu với bên Wikipedia tiếng Anh thì mình mới thấy còn thiếu vài thành phố anh em, thế là phải tìm trên các trang Sở Ngoại vụ với Cổng thông tin điện tử để bổ sung thêm cả loạt thành phố. Mình cũng bỏ tỉnh Sơn Đông đi rồi, vì nếu liệt kê hết các tên_đơn_vị_hành_chính anh em thì quá dài, với cả đề mục đang có tên là Thành phố anh em cơ mà. Thế mà hình như vẫn thấy thiếu vài cái ở Hoa Kỳ với bên tiếng Anh, chú thích của họ bị lỗi mất nên tạm không đưa vào nhé. Còn lại thì bài này trên cả tuyệt vời rồi! Mussetto 16:43, ngày 9 tháng 7 năm 2013 (UTC)
72

lần sửa đổi